Specialtilbud til unge og voksne

Som ung eller voksen borger med nedsat funktionsevne har du mulighed for at få en uddannelse på særlige vilkår.

Særligt Tillettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Unge mellem 17 og 25 år med udviklingshæmning eller andre særlige behov har mulighed for tage en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (læs mere her)

Kommunikationscenter Thisted

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om kompenserende specialundervisning gennem Kommunikationscenter Thisted (KCT).

KCT tilbyder specialundervisning og vejledning i forbindelse med bl.a. følgende udfordringer:

  • Tale- og sprogvanskeligheder (afasi, stemmevanskeligheder, stammen m.v.)
  • Erhvervet hjerneskade og andre neurologiske lidelser
  • Hørevanskeligheder
  • Psykiske vanskeligheder
  • Parkinson og kommunikation
  • Stemmeundervisning til transkønnede

 Kommunikationscenter Thisteds (læs mere her)

Senest opdateret 07-03-2023

Kontaktinfo

Undervisning
Asylgade 30
7700 Thisted
Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU)

Uddannelse på særlige vilkår

Læs mere her.

KommunikationsCenter Thisted (KCT)

Kompenserende specialundervisning

Læs mere her.