Ordblindhed

I Thisted Kommune har vi et unikt tilbud til ordblinde elever

For et barn med ordblindhed er læse- og skriveprocessen tung og besværlig. At være ordblind er som at cykle op ad bakke i modvind, mens de andre bare stryger forbi.

Ordblindhed betyder, at man har store vanskeligheder med skriftsproget, altså at lære at læse, stave og skrive. Ordblindhed går ikke over - man er ordblind hele livet, og ordblindhed kan være arveligt.

Ordblinde elever udgør en betydelig del af danske skolebørn, som for de flestes vedkommende - med den rette støtte fra kompetente lærere og brug af IT-redskaber - kan gennemføre deres folkeskole, en ungdomsuddannelse og fortsætte med en videregående uddannelse og/eller blive en del af det danske arbejdsmarked med samme muligheder, rettigheder og pligter som alle andre borgere.

I Thisted Kommune har man udarbejdet en fælles testplan, som alle folkeskolerne følger. Det betyder, at uanset hvilken folkeskole dit barn går på, bliver barnet testet med de samme tests på de samme tidspunkter, så barnets læseudvikling følges nøje.

På den måde kan man få øje på, om der kunne være tegn på ordblindhed og dermed sætte ind med så tidlig en indsats som mulig.

Kompetencecenter for læsning
Derudover har Thisted Kommune et unikt tilbud til de ordblinde elever i form af Kompetencecenter for læsning. Centeret underviser hvert år alle kommunens ordblinde folkeskoleelever, afholder kurser for lærerne samt holder informationsaftener og møder for forældre til ordblinde børn.

Derudover står centeret også for forebyggende indsatser i indskolingen samt tilbyder sparring til kommunens specialafdelinger i forhold til elever med læse- og skriveudfordringer.

Du kan læse mere om Kompetencecenter for læsning på centerets hjemmeside, hvor du også kan få gode råd og viden om at have et barn med ordblindhed.

Gå til hjemmeside

Senest opdateret 01-02-2024

Kontaktinfo

Undervisning
Asylgade 30
7700 Thisted