Sammen kan vi få mere

Thy til grøn omstilling

energizoner

Hvor kan de grønne energianlæg ligge?

Vi peger på seks mulige områder, hvor vi kan realisere og koble de grønne energiløsninger. Vi kalder dem energizoner.

Udenfor energizonerne deler vi Thy op i to. Områder hvor man ikke kan opstille energianlæg, og områder hvor man kan opstille energianlæg, hvis lokalsamfundet bakker op om det.

Se mere

Borgermøder

Hvordan skal grøn omstilling udvikle Thy?

Thisted Kommune inviterede i september alle borgere til dialog: Hvordan kan grøn energi skabe muligheder for bæredygtige lokalsamfund?

Hent oplæg

Borgerundersøgelse

Hvad synes Thy om grøn omstilling

Knap 32.000 spørgeskemaer er sendt ud via e-Boks til kommunens borgere. Mere end 4000 svar er kommet retur.

Se svarene her

Team Energi og Ressourcer

Kontakt
Et bæredygtigt Thy

Den grønne mulighed

Fremtidens Thy er et bæredygtigt og robust samfund, hvis vi formår at udnytte de mange potentialer som klimatilpasning og en CO2-neutral energiproduktion byder os.

Det kræver samarbejde og mod for at lykkes med at styrke og videreudvikle det gode hverdagsliv i Thy.

CO2-neutral i 2035

Vi går forrest

Den grønne omstilling kommer og mere grøn energiproduktion er en nødvendighed.

I Thy har vi ressourcerne lige udenfor døren. De findes her. De er dine, og de er mine.

Dem skal vi udnytte til fælles bedste og sammen gøre Thy CO2-neutral inden 2035.

Lokal udvikling

Energianlæg som chance

En velfungerende sportsforening, et nyrenoveret fælleshus og gode legepladser. Det kan virke fjernt fra den grønne dagsorden. Og så alligevel slet ikke.

Vi skal udnytte energianlæg som løftestang for lokal udvikling.

Lad os sammen finde veje der sikrer at gevinsterne fra den grøn omstilling skaber flest mulige vindere her i Thy.

Energi i zoner

En grøn vækstmotor

I Thy skal vi producere mere grøn energi og sørge for, at det er med til at udvikle og understøtte lokale virksomheder. Derfor udpeger vi energizoner.

Energizoner er en vækstmotor der skal tiltrække investeringer, muliggør synergier mellem eksisterende og nye erhverv. Energizonerne skaber også nye jobs for nuværende og kommende thyboer.

Det strategiske grundlag for den grønne omstilling i Thy

strategi

Grøn Fremtid Thy

Grøn Fremtid Thy er Thisted Kommunes tværgående strategi for klima og grøn omstilling. Den dækker både Thisted Kommune som organisation og Thy som
område.

Læs mere

fra strategi til handling

Handleplan 2023 for den grønne omstilling

Thisted Kommune har valgt næsten 100 indsatser på tværs af hele kommunen, som vi igangsætter nu og frem mod 2030. Målet er at skabe et klimarobust, klimaneutralt og klimabevidst Thy.

Læs mere

Lokalt samarbejde

Klimaalliancen Thy

Klimaalliancen Thy er en sammenslutning af flere lokale organisationer, der ønsker at vende den individuelle klimaudfordring til en fælles mulighed for vækst og udvikling i Thy.

Læs mere

Grønne nyheder

Følg med i nyhederne om Thisted Kommunes grønne og bæredygtige tiltag

Indlæs flere