Træning og rehabilitering

I Træning og Rehabilitering varetages forskellige former for træning, genoptræning og rehabilitering. Der er forskellige kriterier for, hvem der kan benytte sig af tilbuddene og ligeledes hvordan henvisningen skal foregå.

Kvalitetsstandarderne kan du se, hvilke tilbud, der er i afdelingen, og du kan se, hvad du selv kan ringe og anmode om, og hvor det fx er nødvendigt med en henvisning.

Thisted Kommune tilbyder fagligt højt kvalificeret almen genoptræning på både basal og avanceret niveau. Træningen foregår ofte på hold med specifikke diagnoser eller problematikker, men kan efter en konkret vurdering også foregå individuelt. Træningen tilrettelægges på baggrund af dine individuelle behov og vores fastlagte ydelsesbeskrivelser.

Træningsbehovet evalueres løbende, og der foretages revisitering, hvis ydelsen ikke længere er dækkende for dit behov.

Dokumentation

Der dokumenteres i den elektroniske journal Cura, så informationerne er tilgængelige for relevante samarbejdspartnere. Vi noterer bl.a. følgende i din journal:

  • Resultat af evt. tests og undersøgelser
  • Mål og plan for træningen
  • Dit aktuelle funktionsniveau – herunder også din motivation for træningen
  • Hvilken træningsydelse, du er visiteret til.

Gennem forløbet noteres væsentlige ændringer i din tilstand eller træning. Ved afslutning noteres:

  • Dit aktuelle funktionsniveau
  • Resultat af evt. tests
  • Samlet vurdering af indsatsen og plan for, at du kan fastholde resultatet.

Træning og Rehabilitering varetager træning efter Servicelovens §86, §83a, §85, Sundhedslovens §140, §140a, §119 og træning efter Loven om Aktiv Beskæftigelse i form af et samarbejde med Jobcentret.

Træningen kan foregå på trænings- og rehabiliteringsafdelingen på Dragsbækcentret, Simons Bakke 37, 7700 Thisted, på andre plejecentre, Thyhallen, Sundhedshuset i Hanstholm, eller i eget hjem.

Senest opdateret 07-02-2024

Kontaktinfo

Træning og Rehabilitering Social-, Sundhed- og Kulturforvaltningen
Simons Bakke 37
7700 Thisted

Telefontider

Mandag - fredag   
08.00 - 12.00

Tina Bach Thomsen
Leder, Træning og Rehabilitering