Veje

Borgertip

Meld huller, fejl på gadelys el. lign.

Meld om huller i vejen, nedfaldne grene, ødelagte skilte, fejl på trafiklys, problemer med strande, skove, parker eller offentlige toiletter.

Tilladelse

Søg om at stille container, stillads mm. på vejareal

Vil du stille container, stillads, byggematerialer eller andet på offentlig vej, sti eller fortov, skal du have tilladelse.

Tilladelse

Søg tilladelse til arrangement på vejareal

Du skal have tilladelse af kommunen, før du afholder et arrangement på offentlig vej, fortov eller plads mv. samt på privat fællesvej.

Tilladelse

Søg gravetilladelse

Du skal i god tid søge om tilladelse, før du begynder at grave vej og fortov. Find informationer og søg om tilladelse her.

Indkørsel

Søg om indkørsel til din ejendom

En indkørsel er en tilslutning til vejen, så der fx ikke er en høj kant fra kommunens vej ind til din ejendom.

Vedligehold

Private fællesveje

Bor du på en privat fællesvej, skal du og dine naboer sørge for at vedligeholde vejen. Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål.

Skiltning

Skilte og afmærkning

Her kan du læse om opsætning af skilte i Thisted Kommune.

Regulativ

Gågaderegulativ

Her kan du finde gågaderegulativet for Thisted.

Opladning

Ladestandere

Her kan du læse om opsætning af ladestandere i Thisted Kommune

Nyheder