Folkeskoler i Thisted Kommune

Folkeskoler i Thisted Kommune

Her finder du en oversigt over folkeskoler i Thisted Kommune.

Undervisningstilbuddene er gældende for:

0.-10. klassetrin
Jobklasse
Specialklasse
Modtagerklasse

Thisted Kommune har 15 folkeskoler, hvoraf 7 skoler er overbygningsskoler.

Skolerne i Thisted Kommune hører til hvert deres skoledistrikt.

Barnets bopælsadresse bestemmer, hvilket skoledistrikt I hører til, og altså hvilken skole jeres barn vil blive tilbudt en plads på.

Dit barn har altid krav på at blive optaget på distriktsskolen.

Med Thisted Kort kan du indtaste folkeregisteradressen og se, hvilket skoledistrikt og skole dit barn hører til:

Find dit barns skoledistrikt her

Link til Bedsted Skoles hjemmeside

Grundskole og specialskole – overbygningselever kommer til Hurup Skole

  • Bedstedklassen – elever med generelle indlæringsvanskeligheder
  • Golfstrømmen – elever med socio-emotionelle vanskeligheder og elever med tilknytningsforstyrrelser

Link til Hannæs-Østerild Skoles hjemmeside

Grundskoler og overbygningsskoler

Består af tre matrikler:

  • Vesløs (kun overbygning)
  • Østerild (grundskole)
  • Frøstrup (grundskole)

Link til Hanstholm Skoles hjemmeside

Grundskole, overbygningsskole og specialskole

Elever med socio-emotionelle vanskeligheder og elever med tilknytningsforstyrrelser

Link til Hurup Skoles hjemmeside

Grundskole og overbygningsskole

Link til Koldby Skoles hjemmeside

Grundskole - overbygningselever kommer til Snedsted Skole

Link til Nors Skoles hjemmeside

Grundskole – overbygningselever kommer til Sjørring Skole

 

Link til Rolighedsskolens hjemmeside

Grundskole og specialskole –overbygningselever kommer til Østre Skole

  • Østermølle-afdelingen - elever med betydelige kognitive vanskeligheder
  • Rolighedsklassen - elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Link til Sennels Skoles hjemmeside

Grundskole - overbygningselever kommer til Østre Skole

Link til Snedsted Skoles hjemmeside

Grundskole, overbygningsskole og specialskole

a)Trombakken - Autisme

b)Trombakken - ADHD

Link til Tilsted Skoles hjemmeside

Grundskole - overbygningselever kommer til Tingstrup Skole

Link til Vestervig Skoles hjemmeside

Grundskole - overbygningselever kommer til Hurup Skole

Link til Østre Skoles hjemmeside

Grundskole og overbygningsskole

Flexklasser - overbygningselever med generelle indlæringsvanskeligheder

 Link til Campus10 hjemmeside

Campus10 er et tilbud til elever, der ønsker at gå i 10. klasse

Senest opdateret 23-02-2023

Kontaktinfo

Undervisning
Asylgade 30
7700 Thisted