Borgerservice

Bestil pas

Hvad skal du huske når du skal have pas?

 • Det kræver personligt fremmøde at få lavet pas for alle - Husk at bestille tid 
 • Medbring dit seneste pas også selvom det er udløbet. Hvis du ikke har det, bliver prisen for dit nye pas fordoblet 
 • Foto kan medbringes eller tages i Borgerservice af personer over 115 cm, det koster 150 kr.
 • Har du ikke et pas, eller er det blevet væk, skal du medbringe dåbs-, navne- eller fødselsattest samt et kørekort eller sundhedskort
 • Original navne- eller vielsesattest hvis du har ændret navn
 • Har du fået tildelt dansk statsborgerskab, så skal du medbringe beviset, du har fået tilsendt 

Bestil nyt pas

Du starter med at udfylde

ansøgningen til pas og bestille tid til Borgerservice.

DET SKAL DU TAGE MED I BORGERSERVICE, NÅR DU KOMMER

 • Dit seneste pas også selvom det er udløbet. Hvis du ikke har det, bliver prisen for dit nye pas fordoblet. Er passet væk, skal vi bede dig om at medbringe enten kørekort, original fødsels-/dåbs-/navne-/personattest eller to andre legitimationskort eller dokumenter, hvor vi kan se dit navn og cpr-nummer.
 • Et gyldigt printet pasfoto. Du kan også få taget et foto i Borgerservice for 150 kroner (2024).

Hvis du er ny dansk statsborger, og du skal have lavet dit første danske pas, skal du medbringe statsborgerretsbevis.

Hvis du er dansk statsborger uden cpr-nummer, skal du medbringe dokumentation for dit danske statsborgerskab.

Så længe er passet gyldigt

Passet er gyldig i 10 år

 

Bestil nyt pas

Dit barn kan få et pas, hvis barnet er navngivet eller døbt (læs på borger.dk om navngivning).

Når du skal have lavet pas til dit barn, starter du med at

udfylde ansøgningen til pas og bestille tid til Borgerservice.

DET SKAL DU TAGE MED I BORGERSERVICE, NÅR DU KOMMER

 • Barnet skal med i Borgerservice uanset alder
 • Hvis barnet har fået lavet pas før, skal du medbringe det seneste. Ellers bliver prisen for det nye pas fordoblet. Hvis barnet ikke tidligere har fået lavet pas, eller det seneste pas er væk, skal du medbringe en original fødsels-/dåbs-, navne- eller personattest. Har du attesten digitalt, kan du vise os den på mobiltelefon eller tablet.
 • Et gyldigt pasfoto af barnet. Du kan også få taget et foto i Borgerservice for 150 kroner (2024). Vi anbefaler dog, at børn under 115 cm bliver fotograferet hos en fotograf, og vi tager ikke foto af børn under 2 år.
 • Legitimation på forælder (fx sygesikringsbevis, pas eller kørekort)
 • Hvis I har fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive en samtykkeerklæring. I kan enten tage samtykkeerklæringen med til Borgerservice eller underskrive den digitalt på forhånd - se nedenfor.

Sådan giver I samtykke
Hvis der er fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til udstedelse af pas. I kan udfylde samtykkeerklæringen digitalt her og underskrive med MitID. 

Hvis I ikke har MitID eller ikke vil udfylde samtykkeerklæringen digitalt, kan I printe blanketten ud, underskrive og medbringe i Borgerservice. 

Hvis barnet har skiftet statsborgerskab
Hvis dit barn har skiftet fra et andet statsborgerskab til dansk og skal have lavet sit første danske pas, skal I medbringe barnets statsborgerretsbevis.

Hvis barnet ikke har et cpr-nummer
Hvis dit barn er dansk statsborger men ikke har et cpr-nummer, skal du medbringe dokumentation for dansk statsborgerskab samt en personattest eller fødsels-/dåbsattest.

Så længe er passet gyldigt

Pas til børn mellem 2 år - 18 år er gyldig i 5 år
Pas til børn der endnu ikke er fyldt 2 år er gyldig i 2 år

 

Bestil et ekstra pas

Du kan søge om et ekstra pas i Borgerservice, hvis du rejser i forbindelse med dit arbejde, og

 • Dit pas er indleveret til visering, eller
 • Dit pas har stempler eller viseringer, der kan gøre indrejse umulig i det land, du har planer om at rejse til.

Du kan ikke få ekstra pas til turist- og ferierejser.

Bestil tid til Borgerservice 

Du skal medbringe

1. En erklæring fra din arbejdsgiver med

 • Info om, at passet skal bruges i forbindelse med arbejdet
 • Dit navn
 • Dit cpr-nummer
 • Arbejdsgiverens stempel. Hvis du er selvstændig, skal erklæringen indeholde dit firmas CVR-nummer, navn, adresse og telefonnummer.

Erklæringen må kun være for én ansøger ad gangen.

2. Enten kørekort, original fødsels-/dåbs-/navne-/personattest eller to andre legitimationskort eller dokumenter, hvor vi kan se dit navn og cpr-nummer.

3. Et gyldigt foto. Du kan også få taget et foto i Borgerservice for 150 kroner (2024).

Gyldighed

Et ekstra pas må kun udstedes for rejsens varighed, dog maksimalt to år.

Pris

Et ekstra pas koster det samme som et almindeligt pas. 

 

Man kan få taget pasfoto i borgerservice, der forefindes en selvbetjeningsstander i forhallen, pris 150 kr. minimums højden er 115 cm, man betaler ved skranken i borgerservice sammen med passet.

Vi modtager digitale pasfoto fra fotohandlerne, medbring den udleverede stregkode som du fik hos fotohandleren.

Der kan dog fortsat afleveres almindelige pasfoto i papirform, men kvaliteten skal være meget god, det er vigtig at der er ensfarvet baggrund, og der er luft omkring billedet, idet vi skal scanne dem ind i systemet for at sende digitalt.

Vi kan i tilfælde være nødt til at afvise papirbilleder, hvis kvaliteten ikke er i orden.

Der er specielle krav til pasfotoet – Politiets regler for pasfoto med illustrationer

Du kan se priserne på borger.dk samt læse om regler på pas 

Husk, at pris for et nyt foto til passet kommer oveni, det koster 150 kr. at få taget et pasfoto i borgerservice.

Vær opmærksom på, at prisen på pas fordobles, hvis du ikke kan fremvise et gyldigt eller udløbet pas ved ansøgning, eller hvis du fremviser passet i ødelagt stand i forbindelse med ansøgning om fornyelse af pas.

Det skal være det seneste udstedte pas, du medbringer ved ansøgning. 

Du vil modtage en besked via sms eller e-mail inden for tre uger, når passet ligger klar til afhentning i Borgerservice.

Husk at medbringe dit gamle pas, hvis du fik det med igen, efter du bestilte det nye pas i Borgerservice. Fik du et provisorisk pas, skal du medbringe det.

Hvis du ikke længere har dit gamle pas, skal du medbringe enten

 • kørekort
 • original fødsels-/dåbs-/navne-/personattest eller
 • to andre legitimationskort eller dokumenter, hvor vi kan se dit navn og cpr-nummer.

Hvis du skal hente et pas til dit barn, behøver barnet ikke at komme med.

Du kan hente det nye pas indtil seks måneder, efter du bestilte det i Borgerservice. Efter seks måneder destruerer vi passet.

Bestil tid afhentning

Midlertidigt pas

Der er tre muligheder for at få et pas i hastetilfælde:

 • Forlængelse af eksisterende pas
 • Midlertidigt pas (nødpas/provisorisk pas)
 • Hastelevering af nyt pas

Forlængelse af eksisterende pas

Hvis dit eller dit barns eksisterende pas er udløbet inden for de sidste tre måneder, eller udløber inden for kort tid, før du skal rejse, kan du få det forlænget én gang med et stempel.

Forlængelsen af passet er gratis og gælder, til du kommer hjem fra din rejse, dog maksimalt i et år.

Vær opmærksom på, at nogle lande ikke accepterer en forlængelse af passet. Du bør selv undersøge, om dit rejsemål accepterer det. Det kan du gøre via dit rejsemåls ambassade i Danmark eller via dit rejseselskab. Se andre landes pas- og visumregler på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Du udfylder ansøgningen og bestiller tid på samme måde, som hvis du skulle have lavet et almindeligt pas.

Midlertidigt pas (nødpas/provisorisk pas)

Hvis dit eller dit barns pas er udløbet for mere end tre måneder siden, kan du få et midlertidigt pas.

Det koster det samme som et almindeligt pas, men hvis du bestiller et nyt almindeligt pas samtidig, indgår det midlertidige pas i prisen.

Det midlertidige pas gælder, til du kommer hjem fra din rejse, dog maksimalt i et år.

Vær opmærksom på, at nogle lande ikke accepterer et midlertidigt pas. Det er op til dig selv at undersøge, om dit rejsemål accepterer det. Det kan du gøre via dit rejsemåls ambassade i Danmark eller via dit rejseselskab. Se andre landes pas- og visumregler på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Du udfylder ansøgningen og bestiller tid på samme måde, som hvis du skulle have lavet et almindeligt pas.

Hastelevering af nyt pas

Hvis du blot har behov for at få leveret dit eller dit barns pas hurtigere end den almindelige leveringstid på ca. tre uger, kan du vælge at få hasteleveret passet. En hastelevering tager ca. fem hverdage.

Du udfylder ansøgningen og bestiller tid på samme måde, som hvis du skulle have lavet et almindeligt pas.

 

 

Mistet i Danmark

Hvis du mister dit pas i Danmark, skal du melde det mistet til kommunen, som herefter opdaterer passet som mistet, hvorefter det ikke længere er gyldigt. I tilfælde, hvor passet er mistet i forbindelse med en strafbar handling (fx tyveri), skal passet meldes mistet hos politiet. Du kan herefter ved henvendelse til kommunen ansøge om nyt pas, som du selv skal betale.

I tilfælde, hvor du ikke kan fremvise et gyldigt eller udløbet pas ved ansøgning, eller fremviser passet i ødelagt stand i forbindelse med ansøgning om fornyelse af pas eller udstedelse af nyt pas i gyldighedsperioden, fordobles prisen - Se priser på borger.dk

Du skal være opmærksom på, at det kun er det senest udløbne pas, der kan bruges, hvis du fremviser et udløbet pas, når du ansøger om nyt pas. 

Mistet i udlandet

Hvis du mister dit pas i udlandet, skal du politianmelde det på den lokale politistation og bede om en politirapport eller en kvittering. Den skal du tage med til den danske ambassade i det pågældende land sammen med to pasbilleder, der lever op til billedreglerne.
Ambassaden kan udstede et nyt midlertidigt pas (nødpas), der gælder, til du kommer tilbage til Danmark. Du skal betale et gebyr eller timebetaling for udstedelsen af nødpasset.

Fuldmagt til afhentning af pas/kørekort

Borgerservice

Bestil tid

Borgerservice

Kontaktinfo

Borgerservice

Asylgade 30

7700 Thisted

Tlf. 99 17 18 62

Send sikker post

Bestil tid i borgerservice

Åbningstider:

Mandag - onsdag
10.00 - 14.30

Torsdag
10.00 - 17.00

Fredag
10.00 - 12.00 

Telefontider:

Mandag - onsdag
08.00 - 15.00 

Torsdag
08.00 - 17.00

Fredag 
08.00 - 13.00