Pædagogstuderende

Ramme for pædagogstuderende i praktik på Thisted Kommunes folkeskoler

Som et led i at styrke det professionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger på Thisted Kommunes folkeskoler er det besluttet, at vores skoler både på almen- og specialområdet samt i SFO-regi skal tilbyde pædagogstuderende et praktikforløb inden for en ramme, der kan sikre at pædagogernes særlige kompetencer sættes i spil i samarbejdet omkring folkeskolens elever.

Vores erfaringer har vist, at pædagogernes faglige kompetencer er en vigtig medspiller både i undervisningen og i høj grad også i det sociale og relationelle samarbejde omkring eleverne. Vi ser det derfor som både naturligt og selvfølgeligt, at pædagogerne i folkeskolen findes på alle klassetrin i den samlede skoledag og i alle kommunens skoletilbud.

Praktikskoler i Thisted kommune

Skole

Antal praktikpladser i alt

Almen/SFO

Special/SFO

Bedsted Skole 1 1 0
Hanstholm Skole 2 1 1
Hurup Skole 1 1 0
Nors Skole 1 1 0
Rolighedsskolen 2 1 1
Snedsted Skole 2 1 1
Tingstrup Skole 1 1 0
Østre Skole 2 1 1
Hannæs-Østerild Skole 1 1 0

På praktikskolernes hjemmesider finder du de individuelle praktikstedsbeskrivelser jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Thisted Kommune tilbyder dig en ramme for din praktik som pædagogstuderende på vores folkeskoler, hvor du som studerende præsenteres for den mangfoldighed en moderne folkeskole kan tilbyde:

 • Alle praktikvejledere er diplomuddannede pædagoger
 • Praktikforløbene har fokus på den studerendes opgaver og professionelle rolle i folkeskolen
 • Skolernes ledelser arbejder for at fremme det gode samarbejde mellem pædagoger og lærere, og den pædagogfaglige ledelse er et gennemgående kendetegn for hele praktikforløbet
 • Du får mulighed for at varetage den understøttende undervisning på alle klassetrin
 • Du får mulighed for at indgå som kontaktlærer
 • Du får mulighed for at bistå i undervisningen på alle klasetrin
 • Du indgår i en ligeværdig relation med skolens øvrige pædagogiske personale omkring elevernes læring i praksis
 • Du indgår i et tæt teamsamarbejde omkring elevernes læringsmål samt sociale og personlige udvikling

Vores forventninger til dig tager afsæt i din aktuelle praktikperiode (1. - 4. periode), hvor du:

 • Indgår i et vejledningsforløb, der tager afsæt i formålet for din praktikperiode
 • Indgår i et praktikforløb på både et praktisk og et teoretisk niveau
 • Indgår i skolens kultur og bidrager med din faglighed i teamsamarbejdet omkring eleverne
 • Inden den første praktikdag har læst praktikstedsbeskrivelsen og orienteret dig på skolens hjemmeside om blandt andet skolens værdigrundlag
 • Er interesseret i og ønsker at indgå i relationer med børn
 • Er interesseret i og ønsker at indgå i udviklende læringsfællesskaber med børn og kolleger
Senest opdateret 01-05-2023

Kontaktinfo

Undervisning
Asylgade 30
7700 Thisted