Strategier

Her finder du de overordnede strategier og handleplaner, som beskriver, hvordan vi vil opfylde kommunalbestyrelsens politiske mål.

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2022 tre tværgående politikker som den øverste ramme for prioriteringer og arbejdsindsatser i Thisted Kommune.

Det har sat gang i arbejdet med at formulere otte strategier, der skal sikre, at de politiske målsætninger realiseres. 

Når alle strategierne er udarbejdet, vil der være: 

  • Tre tværgående strategier, der tager livtag med en række vilde problemer inden for sundhed, grøn omstilling og velfærdsydelser.
  • Fem områdestrategier, der sætter mål og retning for en række udvalgte fokusområder. 
Arbejdet med strategierne er i gang, og de vil løbende blive udgivet her på siden.

Tværgående
strategier                                 

Områdestrategier

Tværgående strategier

Bæredygtighed

Grøn Fremtid Thy

Grøn Fremtid Thy strategien et fælles arbejdsredskab i Thisted Kommune. Gennem sporene klimabevidsthed, klimaneutralitet og klimarobusthed danner strategien udgangspunkt for kommunens samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder om den grønne omstilling i Thy.

Hent og læs hele Grøn Fremtid Thy-strategien her:

Grøn Fremtid Thy-strategien

Find den her

Grøn Fremtid Thy-strategien

Dyk ned i Thisted Kommunes strategi for vejen til en bæredygtig fremtid. 

Læs strategien

Strategi til handling

Handleplan 2023 for den grønne omstilling

Thisted Kommune har lavet en international godkendt handleplan. Den viser, hvordan vi kommer i mål med vores ambitioner i Grøn Fremtid Thy-strategien.

Læs handleplanen

Sundhed

Sund Sammen

Sund Sammen er Thisted Kommunes tværgående sundhedsstrategi. Den er et bud på, hvordan vi bedst tager hånd om en række aktuelle sundhedsudfordringer i en tid, hvor vores velfærd er under pres.

Ambitionen er, at det gode og sunde liv skal kunne opnås af alle borgere i Thisted Kommune uanset alder, økonomi og særlige behov.

Find den her

Strategien Sund Sammen

Du finder strategien Sund Sammen her.

Læs strategien

Områdestrategier

Værdighed

Frit Ældreliv

For Thisted Kommune er det vigtigt, at borgere i kommunen så vidt muligt kan leve et værdigt og selvstændigt liv med selvbestemmelse, mulighed for fællesskaber og værdifulde aktiviteter. Alle kommuner skal beskrive, hvordan de arbejder med værdighed. I Thisted Kommune er denne beskrivelse samlet i strategien ’Frit Ældreliv – Thisted Kommunes værdighedspolitik’.

Strategien beskriver, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte plejen og omsorgen af den enkelte ældre ud fra 7 fokusområder. Strategiens målgruppe er alle voksne, der modtager hjælp og støtte fra Ældre og Træning til at mestre hverdagen.

Find den her

Strategien Frit Ældreliv

Du finder strategien Frit Ældreliv her.

Læs strategien

Erhverv

Vækst Thy

Thisted Kommune skal opleves som en tilgængelig, udadvendt og handlekraftig kommune, der sikrer attraktive erhvervsvilkår med henblik på fastholdelse og tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser.

Vores erhvervsstrategi for 2023-2026 skal skabe rammen for, at en række potentialer i Thy kan indfries. Strategien indeholder både, hvordan vi i Thisted Kommune vil arbejde for en udvikling af erhvervslivet og de enkelte virksomheder. Den beskriver også de rammevilkår, som har afgørende betydning for erhvervsudviklingen i vores kommune.

Find den her

Erhvervs-strategien

Du finder dokumentet Vækst Thy her.

Læs erhvervsstrategien

Senest opdateret 30-03-2023

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted

De færdige strategier