Strategier

Her finder du de overordnede strategier og handleplaner, som beskriver, hvordan vi vil opfylde kommunalbestyrelsens politiske mål.

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2022 tre tværgående politikker som den øverste ramme for prioriteringer og arbejdsindsatser i Thisted Kommune.

Det har sat gang i arbejdet med at formulere otte strategier, der skal sikre, at de politiske målsætninger realiseres. 

Når alle strategierne er udarbejdet, vil der være: 

  • Tre tværgående strategier, der tager livtag med en række vilde problemer inden for sundhed, grøn omstilling og velfærdsydelser.
  • Fem områdestrategier, der sætter mål og retning for en række udvalgte fokusområder. 
Arbejdet med strategierne er i gang, og de vil løbende blive udgivet her på siden.

Tværgående
strategier                                 

Tværgående strategier

Bæredygtighed

Grøn Fremtid Thy

Grøn Fremtid Thy strategien et fælles arbejdsredskab i Thisted Kommune. Gennem sporene klimabevidsthed, klimaneutralitet og klimarobusthed danner strategien udgangspunkt for kommunens samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder om den grønne omstilling i Thy.

Find den her

Grøn Fremtid Thy-strategien

Dyk ned i Thisted Kommunes strategi for vejen til en bæredygtig fremtid. 

Læs strategien

Læs handleplanen for den grønne omstilling

Sundhed

Sund Sammen

Sund Sammen er Thisted Kommunes tværgående sundhedsstrategi. Den er et bud på, hvordan vi bedst tager hånd om en række aktuelle sundhedsudfordringer i en tid, hvor vores velfærd er under pres.

Ambitionen er, at det gode og sunde liv skal kunne opnås af alle borgere i Thisted Kommune uanset alder, økonomi og særlige behov.

Find den her

Strategien Sund Sammen

Du finder strategien Sund Sammen her.

Læs strategien

Områdestrategier

Et stærkt fællesskab

Børne- og Ungeliv i Thy

Børne- og ungeliv Thy et stærkt fællesskab er Thisted Kommunes tværgående børne- og ungestrategi. Med mange forudgående dialoger rummer strategien bud på, hvordan Thisted Kommune i et fælles ansvar og et fælles tidssvarende børne- og ungesyn kan løfte arbejdet på tværs af alle, som arbejder med målgruppen. 

Med Børne- og Ungeliv Thy et stærkt fællesskab vil vi i samarbejde med forældre og med en stærk involvering af barnets stemme fokusere på koordination og udnyttelse af ressourcer igennem tidlige, helhedsorienterede dialoger og indsatser samt tværgående samarbejder. Alle børn og unge i Thisted Kommune fortjener at være en del af et fællesskab i trygge og udviklende rammer.

Find den her

Strategien Børne og Ungeliv i Thy

Du finder strategien Børne og Ungeliv i Thy - et stærkt fællesskab her.

Læs strategien

Værdighed

Frit Ældreliv

For Thisted Kommune er det vigtigt, at borgere i kommunen så vidt muligt kan leve et værdigt og selvstændigt liv med selvbestemmelse, mulighed for fællesskaber og værdifulde aktiviteter. Alle kommuner skal beskrive, hvordan de arbejder med værdighed. I Thisted Kommune er denne beskrivelse samlet i strategien ’Frit Ældreliv – Thisted Kommunes værdighedspolitik’.

Strategien beskriver, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte plejen og omsorgen af den enkelte ældre ud fra 7 fokusområder. Strategiens målgruppe er alle voksne, der modtager hjælp og støtte fra Ældre og Træning til at mestre hverdagen.

Find den her

Strategien Frit Ældreliv

Du finder strategien Frit Ældreliv her.

Læs strategien

Fællesskab

Kultur til livet

At tage del i kulturelle aktiviteter og indgå i kulturelle fællesskaber har mange positive effekter, både for den enkelte og for lokalsamfundet. Det styrker blandt andet den mentale sundhed og sikrer sammenhængskraft og forankring. Kultur er med til at gøre Thisted Kommune til et attraktivt sted at bo og blive boende.

Hensigten med Kultur til Livet er at sætte strategisk retning for arbejdet med kultur, både for de kommunale kulturinstitutioner samt øvrige kulturaktører i Thy.

Find den her

Strategien Kultur til livet

Du finder strategien Kultur til livet her.

Læs strategien

Erhverv

Vækst Thy

Thisted Kommune skal opleves som en tilgængelig, udadvendt og handlekraftig kommune, der sikrer attraktive erhvervsvilkår med henblik på fastholdelse og tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser.

Vores erhvervsstrategi for 2023-2026 skal skabe rammen for, at en række potentialer i Thy kan indfries. Strategien indeholder både, hvordan vi i Thisted Kommune vil arbejde for en udvikling af erhvervslivet og de enkelte virksomheder. Den beskriver også de rammevilkår, som har afgørende betydning for erhvervsudviklingen i vores kommune.

Find den her

Erhvervs-strategien

Du finder dokumentet Vækst Thy her.

Læs erhvervsstrategien

Senest opdateret 30-03-2023

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted

De færdige strategier