Valg til skolebestyrelse

SKOLEBESTYRELSESVALG 2024


Der er i 2024 valg til Skolebestyrelsen på alle skoler og stemmesedlerne skal være afleveret senest den 13. juni 2024.

HVEM MÅ STEMME?
Alle, der har forældremyndighed over børn, der er indskrevet i skolen, kan stemme og stille op som kandidat til valget. Ansatte på skolen kan dog ikke vælges, men har, hvis de har børn indskrevet, stemmeret.

VALGLISTEN
For at stemme ved valget skal man være optaget på valglisten. Er man i tvivl om, hvorvidt man er på listen, kan der rettes henvendelse til skolen.

ORIENTERENDE MØDER
Før valget kan der afholdes orienterende møder på den enkelte skole. Ved disse møder kan man høre nærmere om skolebestyrelsens arbejde og reglerne omkring kandidatopstilling.

Kandidatopstilling sker ved henvendelse til skolens leder. Skolebestyrelsen fastsætter og udmelder frist for opstilling af kandidater.

VALGET
Reglen er, såfremt der skal være kampvalg:
- Afstemningen sker elektronisk.
- Hvor der skal vælges 7 bestyrelsesrepræsentanter (ordinære valg), skal der ved afstemningen stemmes på 4 forskellige kandidater.
- Skal der vælges 3 eller 4 medlemmer, stemmes der på 2 eller 3 kandidater.

Hjemmene får senest den 3. juni 2024 adgang til stemmematerialet.

Sidste frist for stemmeafgivning er den 13. juni 2024.

ANSVAR FOR AFHOLDELSE AF VALG
Det er skolebestyrelsen, der er ansvarlige for afholdelse af valget.

Der henvises i øvrigt til Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen

Hvem må stemme?

Alle, der har forældremyndighed over børn, der er indskrevet i skolen på tidspunktet for valgets afholdelse, kan stemme til valget og være kandidater til dette.

Ansatte ved skolen kan ikke vælges, men har, hvis de har børn indskrevet, stemmeret.

Plejeforældre og stedforældre m.v. kan i visse tilfælde tillægges valgret og valgbarhed hvis de fremsætter ønske til skolens leder om dette.

Valglisten

For at stemme ved valget skal man være optaget på valglisten. Er man i tvivl, hvorvidt man er på listen, kan der rettes henvendelse til skolen. Hvornår, der kan rettes henvendelse, kan ses på egen skoles hjemmeside.

Orienterende møder

Før valget kan der afholdes orienterende møder ved den enkelte skole. Ved disse møder kan man høre nærmere om skolebestyrelsernes arbejde og reglerne omkring kandidatopstilling.

Kandidatopstilling sker ved henvendelse til skolens leder før valgmødet, på valgmødet eller senest den 10. dag efter valgmødet.

Skolerne offentliggør på deres egen hjemmeside hvor og hvornår orienterende møde afholdes.

Valget

Regler er, såfremt der skal være kampvalg:

Afstemningen sker ved brevafstemning eller via intra.

Når der skal vælges 5 eller 7 forældrerepræsentanter (ordinære valg), skal der ved afstemningen stemmes på op til 4 forskellige kandidater. Skal der vælges et andet antal medlemmer (hvor der er forskudt valg), stemmes der på op til 1 person mindre end der skal vælges.

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen består af skolens leder som formand, formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse.

På skolerne

Hold øje med din skoles hjemmeside/intra, hvor der vil komme meget mere information om skolebestyrelsesvalget på din skole.

Senest opdateret 01-02-2024

Kontaktinfo

Undervisning
Asylgade 30
7700 Thisted