Erhverv-, klima-, miljø- og teknikudvalget

Find de nødvendige informationer om Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget på siden her.

Du kan læse mere om udvalgets medlemmer og opgaver på denne side, hvor du også finder mødedatoer samt dagsordener og referater fra udvalgets møder.

Medlemmer

Jens Kr. Yde (C)
Viceborgmester, formand for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og medlem af Økonomiudvalget
Kristian Tilsted (V)
Medlem af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Jørgen Andersen - uden for parti
Medlem af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Brian Nielsen (D)
Medlem af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Henning Holm (A)
Medlem af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Mette Kjærulff (A)
Medlem af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
Medlem af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Udvalgets opgaver

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende miljø-, forsynings-, planlægnings- og anlægsopgaver for det tekniske driftsområde samt den umiddelbare forvaltning af opgaver på erhvervsområdet.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver på det tekniske og miljømæssige område samt på arealanvendelsesområdet. Herunder er desuden opgaver, der vedrører:

 • Politikker og strategier indenfor udvalgets område.
 • Køb og salg af fast ejendom.
 • Administration af planlovgivningen.
 • Servitutter og deklarationer.
 • Administration af byggelovgivningen.
 • Byfornyelse og boligregulering.
 • 1 og 5 års eftersyn vedrørende støttet boligbyggeri.
 • Beredskabsopgaver.
 • Miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, jordforurening og råstoffer.
 • Kollektiv trafik.
 • Hyrevognskørsel og anden offentlig befordring.
 • Renovationsvæsen.
 • Vandløb.
 • Spildevand og drikkevand.
 • Varmeforsyning.
 • Vejvæsen/belysning.
 • Kommunale havne.
 • Vedligehold af parker, legepladser, grønne anlæg, skove og naturområder.
 • Nationalpark Thy.
 • Udvendig bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger.
 • Energi og klima.
 • Projektforslag, forprojekt og hovedprojekt, samt udførelse af alle kommunale bygge- og anlægsarbejder, som ikke ved denne vedtægt eller Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgsområde.
 • Samarbejde med myndigheder og selskaber - herunder såvel kommunale som fælleskommunale selskaber og private og selvejende institutioner indenfor udvalgets område.
 • Drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.

Se den præcise formulering af Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget opgaver her i

kommunens styrelsesvedtægt

Senest opdateret 30-03-2023

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
2024

Mødedatoer

 • Mandag d. 15. januar
 • Tirsdag d. 6. februar
 • Mandag d. 11. marts
 • Mandag d. 15. april
 • Mandag d. 13. maj
 • Mandag d. 10. juni
 • Mandag d. 12. august
 • Mandag d. 2. september
 • Mandag d. 23. september
 • Mandag d. 11. november
 • Mandag d. 2. december

 Abonnér på dagsordener

Dagsordener og referater

Følg med i udvalgets arbejde og læs dagsordener og referater her:

Læs mere

Abonnér på dagsordener og referater

Vil du automatisk modtage besked, når vi offentliggør nye dagsordener og referater for udvalget?

Abonnér