Tomgang

Tomgangsregulativ for Thisted Kommune

Du kan læse Thisted Kommunes tomgangsregulativ herunder:

§ 1    Stk. 1 Motoren i et holdende motordrevet køretøj må ikke være i gang i længere tid end højst 3 minutter.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse

- så længe det motordrevne køretøj befinder sig i en trafikkø

- så længe det af hensyn til køretøjets anvendelse eller dets funktion er nødvendigt at udnytte motorens trækkraft til:

- af- og pålæsning,

- lys m.m. på udrykningskøretøjer,

- komprimering af affald,

- tilvejebringelse af trykluft,

- lignende specielle tilfælde.

Stk. 3 Undtaget fra bestemmelse i stk. 1 er desuden den motoranvendelse, som er nødvendig i forbindelse med reparation og justering af motor.

§ 2 Overtrædelse af bestemmelsen i § 1 straffes med bøde. Sagerne behandles som politisager.

§ 3 Dette regulativ træder i kraft den 1. april 2017.

Tomgangsregulativ PDF

Borgerservice

Kontaktinfo

Borgerservice

Asylgade 30 7700

Thisted

Telefon: 99 17 17 17

borgerservice@thisted.dk

Bestil tid i borgerservice