Hvor meget trafik er der på vejene?

Hvert år laver vi trafiktællinger på kommunens veje. Trakfiktællingerne viser antallet af biler og deres hastighed. Her kan du se tællingerne på et kort

Vi undersøger trafikken både med faste årlige tællinger, og på baggrund af henvendelser fra borgere.

Når vi er færdige med at tælle, kan vi lave en statistik for vejen og perioden, der blandt andet viser:

  • Antal biler, der har kørt på vejen
  • Hastighed
  • Typen af køretøjer

Se kort med trafiktællinger

 

Hvis du har forslag til veje, hvor vi skal tælle trafik og hastighed, så kontakt os på e-mail: vejmyndighed@thisted.dk

Drift- og anlæg

Kontaktinfo
Kirkevej 9
7760 Hurup