Hastighedsdæmpning på din vej

Hastighedsdæmpning er bump, indsnævringer og lignende på vejen, som får bilister til at køre langsommere. Se nedenfor om din vej kan modtage hastighedsdæmpning.

På kommuneveje

Hvert år modtager vi mange ønsker til veje, hvor der kan laves hastighedsdæmpning. Det er tit dyrt at lave disse tiltag, så vi kan desværre ikke opfylde alle ønsker.
Vi vil normalt lave hastighedsdæmpning, hvis:

 • vejen er udpeget i kommunens trafiksikkerhedsplan
 • der sker en totalrenovering af vejen
 • det viser sig, at der er nogle helt særlige og akutte problemer på vejen

Normalt laver vi ikke hastighedsdæmpning i erhvervsområder.

Hvornår hastighedsdæmpes vejene i trafiksikkerhedsplanen?

Vi hastighedsdæmper som udgangspunkt vejene i den rækkefølge, de er prioriteret i planen. Nogle gange springer vi dog i rækkefølgen, bl.a. hvis en vej alligevel skal renoveres.
Hastighedsdæmpning er dyrt, og det kan derfor tage lang tid, før vi har nået alle vejene på listen.

Se trafiksikkerhedsplanen

Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker en vej hastighedsdæmpet?

Vi modtager gerne dit forslag på e-mail vejmyndighed@thisted.dk

 

På private fællesveje

På private fællesveje skal I som grundejere selv stå for hastighedsdæmpning.
Det er bedst og mest enkelt, hvis grundejerforeningen eller vejlavet er enige om at lave hastighedsdæmpning på vejen. Er I blevet enige, skal I søge kommunen om tilladelse.
Som hjælp har vi lavet en trin-for-trin guide, der forklarer, hvordan I søger.


Trin 1 - Bliv enige

Undersøg, om de andre beboere og grundejere langs vejen også vil have hastighedsdæmpning. Hvis I har et vejlav eller en grundejerforening, kan du fx tage sagen op der.
På en privat fællesvej skal I selv betale for etablering og den efterfølgende vedligeholdelse. Det er derfor vigtigt, at I også snakker om økonomien, inden I ansøger.

Trin 2 - Lav en skitse og projektbeskrivelse

Tegn en skitse over det, I godt kunne tænke jer at lave.

På skitsen skal I vise:

 • hvilken type hastighedsdæmpning I vil lave
 • hvor den skal være
 • eventuelle skilte I ønsker, typen af dem, og hvor de skal stå

Sammen med jeres skitse skal I også beskrive, hvorfor I vil dæmpe hastigheden, og hvad I vil opnå med det. Fortæl også hvor mange af grundejerne langs vejen, der ønsker dæmpningen, og om I har et vejlav eller en grundejerforening.
Send jeres beskrivelse og skitse til: vejmyndighed@thisted.dk

Tjek vejreglerne

Projektet skal opfylde vejreglerne for hastighedsdæmpende foranstaltninger.
Se vejregler.dk
Har I problemer med at forstå vejreglerne, så spørg os om hjælp. Det er dog jer selv, der skal lave tegninger og beskrive projektet. Vi laver som udgangspunkt ikke projektbeskrivelsen for jer.
Vær særligt opmærksom på:

 • at hvis I vil have et skilt med en hastighedsbegrænsning, er det et krav i vejreglerne, at man ikke kan køre på vejen med en højere hastighed, end den der er skiltet med
 • at tænke over hvad det vil koste at vedligeholde de hastighedsdæmpende foranstaltninger, I vælger
 • at man skal kunne se de hastighedsdæmpende foranstaltninger om natten. Brug derfor reflekser eller lamper
 • at tænke på trafiksikkerhed. Hvis nogen skulle komme til at køre ind i jeres hastighedsdæmpende foranstaltninger, skal der være mindst mulig risiko for at komme til skade. Brug derfor materialer, der giver efter, hvis de bliver påkørt

Trin 3 - Få en foreløbig godkendelse

Før I kan lave hastighedsdæmpning, skal både Thisted Kommune og Politiet godkende det.

 • Vi kigger projektet igennem og vurderer, om vi kan give en foreløbig godkendelse. Hvis det ikke kan godkendes, vil I blive bedt om at rette projektet til.
 • Når vi mener, at projektet kan godkendes, ansøger vi Politiet om deres foreløbige godkendelse.

Trin 4 - Find ud af prisen

Når I har fået en foreløbig godkendelse, skal I finde ud af, hvad det vil koste at gennemføre projektet. I kan enten få en privat entreprenør til at lave arbejdet eller gøre det selv.
Hvis I tidligere har fundet ud af, hvad projektet vil koste, så husk at tjekke priserne igen, hvis der er blevet ændret i projektet i trin 3.

Trin 5 - Få underskrifter

I skal få underskrifter fra alle, der bliver berørt af projektet, dvs. alle der bruger vejen eller ejer grunde ud til vejen.
Alle skal:

 • skrive under på at de har set projektskitsen og prisoverslaget
 • angive om de er for eller imod projektet

Hvis I har en grundejerforening eller vejlav:

 • I kan nøjes med sende et referat fra det møde, hvor I har besluttet, at I gerne vil gennemføre projektet.
 • Hvis der er personer, der bruger vejen eller ejer grunde ud til vejen, og som ikke er medlem af vejlavet eller grundejerforeningen, skal I huske også at få deres underskrift.

Send underskrifter/mødereferat til os
Send det til: vejmyndighed@thisted.dk

Trin 6 - Afvent en endelig godkendelse

Vi vurderer, om vi kan give en endelig tilladelse til projektet.
Afgørelsen vil bl.a. komme an på, hvor stor tilslutning der er blandt brugere og grundejerne. Hvis det ikke er alle, der går ind for projektet, vil vi vurdere, hvor stor en belastning projektet vil være for dem – fx i fremtidige udgifter til at vedligeholde.
Når vores afgørelse er klar:

 1. Vi vil enten godkende projektet eller give et afslag
 2. Afgørelsen bliver sendt ud til alle dem, der bliver berørt af beslutningen
 3. Vi giver en frist for klager over beslutningen

Hvis vi godkender projektet, vil der i tilladelsen stå en række krav. Det kan fx være, at I skal have udført projektet inden en bestemt dato.

Trin 7 - Udfør projektet hvis I er blevet godkendt

Er jeres projekt godkendt, kan I gå i gang med at udføre det. Vi anbefaler dog kraftigt, at I venter med at begynde, til klagefristen i tilladelsen er overskredet, og en evt. klagesag er afsluttet.

Når projektet er helt færdigt, skal I færdigmelde det til os på: vejmyndighed@thisted.dk

Drift- og anlæg

Kontaktinfo
Kirkevej 9
7760 Hurup