Cykel- og naturstier

Cykel- og naturstier

Eksisterende stier

Thisted Kommune rummer et bredt sti- og rutenet som giver mulighed for store naturoplevelser og for sikker pendling på cykel og gåben. 

Her finder du et kort over eksisterende cykel- og naturstier. I Kommuneplan 2021 -2033, kan du læse mere om kommunens mål for cykel- og naturstier. 

 

Nye stier

Stiplanen danner rammerne for kommunens fremtidige arbejde med udvikling af stinetværket i Thisted Kommune. Stiplanen består af en række konkrete projekter under temaerne ”Trafiksikkerhedsprojekter” og "Rekreative projekter”. Det er disse projekter som kommunen vil satse på og udføre i fremtiden.

 

Gå til Stiplanen

Hvis du vil give dit input til planlagte stier eller til helt nye stier, kan du kan komme med dine forslag via dette link: 


Input til stiplanen - STIPLAN - Thisted Kommune (niras.dk)

Drift- og anlæg

Kontaktinfo
Kirkevej 9
7760 Hurup

Nyheder