Huset

Huset er overskriften for forskellige tilbud i Thisted Kommune - Klubtilbud, lejlighed, gademedarbejder, kontaktpersonkorps samt U-Turn Thisted

KLUBTILBUD - Gratis åbent tilbud

 

Her forsøger skaber vi sjove og hyggelige aktiviteter for børn og unge, for børn i alderen 6 - 13 år om eftermiddagen fra og unge i alderen fra 14 - 23 år om aftenen.

Vi ønsker at fremme børn og unges trivsel gennem socialt samvær. Derudover tilbyder vi en række oplevelser i løbet af året, her kan nævnes ture, konkurrencer og aktiviteter som svømning, go kart, dart, FIFA, pool-turnering, tur til Fårup sommerland og meget, meget mere. Det er vores vigtigste opgave at løfte børn og unge fra negativ social arv og eksklusion. Hjælpe dem til at skabe deres egen identitet, i en alder hvor konflikter og problematikker kommer let. Derfor involverer vi os aktivt i at hjælpe unge med at løse dette gennem samvær og nærhed. Vi som personale er rollemodeller for de børn og unge der benytter klubben. Medarbejderne arbejder proaktivt på gode relationer til klubbens børn og unge, så disse kan bruges hvis der opstår konflikter.

Klubbens personale arbejder tæt sammen med Kontaktpersons Korpset og Gademedarbejderne. Gennem dette tætte samarbejde står vi stærkt i den tværfaglige Kommunale struktur, når vi indgår i en særlig indsats overfor unge med væsentlige problemer.

BOFÆLLESSKAB HØJTOFTEVEJ - Gennem visitation

Højtoftevej er et bofællesskab bestående af en lejlighed, som indeholder 3 værelser, så der kan være tre unge i lejligheden.

KONTAKTPERSON - Gennem visitation

Der kan udpeges en kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien. Kontaktpersonen kan spænde fra en begrænset støttefunktion i forhold til f.eks. skolegang til mere omfattende støttefunktioner, der kan yde vejledning og støtte i forhold til hele barnet eller den unges livssituation. Afstemt med de behov den unge har. En kontaktpersons opgave kan i højere grad også være at yde en støtte på det nære personlige plan. Det er derfor væsentligt, at den der udpeges, er en person, som barnet eller den unge føler sig tryg ved.

Den faste kontaktpersons tidsmæssige indsats vil varierer efter forholdene i den enkelte tilfælde.

U-TURN Thisted - Se særskilt side om dette her 

GADEMEDARBEJDERE (Opsøgende og forebyggende)

Gademedarbejderne benyttes på skift i udvalgte områder i Thisted Kommune til at løfte grupper af unge eller enkelt ung, der af den ene eller anden årsag er udenfor almindelige fritidsaktiviteter. Arbejdsopgaverne er alt fra at observere til at aktivere de udvalgte unge. Herudover være opsøgende for unge på ”hotspots” i hele kommunen. Dette kunne være Thy Rock, By-night og Vildsund Marked. Vi arbejder forebyggende, men også aktiv handlende i opståede konflikter. Det er gademedarbejderens opgave at etablere en positiv kontakt mellem de unge og skole, fritidsinteresse, system og vennekreds.

Samarbejde:

Det er væsentligt for gademedarbejderne, at der samarbejdes ikke kun med SSP, men den enkelte barn skole, fritidsaktivitet forældre og lignende. Som  udgangspunkt vil gademedarbejderne gerne kontaktes ved:

  • Udeblivelse af skole og lignende.
  • Pludselig negativ ændring af adfærd i grupper eller hos det enkelte barn.
  • Ændret social status, eksklusion eller negativ inklusion.
  • Unge der færdes på gaden.
  • Konflikter mellem sociale grupper.
  • Mistanke om kriminelle forhold.

Handlemetoder:

På baggrund af en henvendelse til gademedarbejderen vil der i samarbejde, med SSP og andre samarbejdpartnere blive koordineret en indsats. For at sikre den rette prioritet og indsatsen ikke overlapper eksisterende foranstaltninger.

Dette vurderes blandt andet ud fra følgende kriterier:

  • Eksisterende relationer 
  • Problemet og konfliktens art og omfang.
  • Forudgående foranstaltninger.

Vi har brug for jeres samtykke for at deltage i en række begivenheder

Ved udfyldelse af denne løsning giver jeg hermed mit samtykke til at mit barn/ung må deltage i Husets arrangerede aktiviteter fx SUP-surfing, Fårup Sommerland, gokart og overnatning.

Jeg giver tilladelse til, at mit barn/ung må køre med personalet i deres private biler.

Huset må bruge foto/videoer af mit barn/ung optaget i forbindelse med specielle arrangementer og hverdagen i Huset. Disse billeder vil blive brugt i relevante situationer hvor børn, unge og forældre kan se hvad vi laver.

Link til samtykke

Klub tilbud

Huset
Havrevej 37
7700 Thisted

Anonym rådgivning

Børne- og Familierådgivningen
Modtagelsen
Asylgade 30
Tlf.:9917 2473
Facebook

Følg os på Facebook

Find os på Facebook og følg med i de aktiviteter vi laver.

Søg efter "Huset Thisted"

 

Vi arbejder ud fra disse principper:

Lege, skabe glæde, nærværende

Vælge en holdning således at den gode dag er at foretrække frem for den dårlige

Huset
Åbningstider

Ungeklubben: Mandag til fredag fra 19.00 - 21.45. Børneklubben: Mandag til fredag fra 16.00 - 19.00