Sundhedsklinikken

Familieindsats for børn og unge med overvægt

Sundhedsklinikken er en familieindsats for børn og unge med overvægt i alderen 5-16 år med behov for en længerevarende livsstilsintervention.

Sundhedsklinikken tilbyder samtaler med børn, unge og deres forældre. Børn under 10 år deltager kun i samtalerne efter aftale med forældrene.

Forud for henvisning til Sundhedsklinikken, skal familien have tilbudt samtale om "Barnets aktuelle sundhed", som er 1-2 samtaler, der gives ved skolesundhedsplejersken i barnets skoledistrikt. Henvisningen til Sundhedsklinikken sker igennem skolesundhedsplejersken.

Formålet med samtalerne i Sundhedsklinikken er, at børnene trives, bliver sundere og vægten stabiliseres i forhold til vækst og alder og derved nedsætte risikoen for livsstilssygdomme. Der er bl.a. fokus på bevægelsesglæde, sund og varieret mad og at mærke sult og mæthed.

Målgruppe: Tilbuddet henvender sig til børn og unge fra 5-16 år, der lever med overvægt eller svær overvægt. ISO BMI over 25.

I Sundhedsklinikken arbejdes der helhedsorienteret. I samtalen tages udgangspunkt i hver enkelt families situation. Emnerne kan være:

  • trivsel og livskvalitet (hjemme, skole, fritid)
  • mad, måltidsstruktur, ansvarsfordeling
  • fysisk aktivitet/bevægelse i hverdagen
  • adfærdsændring
  • familieinvolvering
  • søvn 
  • skærm
  • psykosociale forhold
  • alkohol og rygning/nikotinprodukter hos større børn

Der laves en individuel plan, som familierne arbejder med imellem aftalerne. Samtalerne aftales med 2-3 måneders interval. Forløbet er ikke tidsbegrænset.

Tilbuddet er gratis.

Senest opdateret 22-04-2024

Kontaktinfo

Klinikkens åbningstid:
Tirsdage i tidsrummet fra kl. 8:30 til kl. 15:00.

 

Sundhedsplejersker tilknyttet Sundhedsklinikken:

Annette, mobil 51309357

Ulla, mobil 51309257

Trine, mobil 30709864