Sundhedsplejen

Sundhedsplejens tilbud kan bruges af alle familier, fra graviditet og til undervisningspligtens ophør (9. eller 10. klasse).

I kan tale med sundhedsplejersken om alt det, der har med jeres families og jeres barns sundhed, trivsel og udvikling at gøre.

 

Om Sundhedsplejen

Thy til en god start på livet

Sundhedsplejen tilbyder Thisted Kommunes gravide, børn og familier støtte til sundhed, trivsel og udvikling. Sundhedsplejen bidrager til at hverdagslivet og forældre-skabet bliver den trygge ramme om barnet. Sammen med familien baner vi vejen for en sund opvækst på vej til voksenlivet.

Familien som barnets første fællesskab spiller en afgørende rolle for opvæksten og mulighederne for et godt voksenliv. Sundhedsplejen bidrager, gennem nærværende samarbejde og åbenhed, til at barnet får den bedst mulige start på livet.

Sundhedsplejen arbejder med betydningen af relationer og brobygning til barnets mange muligheder i et moderne samfund. Det gør vi gennem en respektfuld og imødekommende tilgang til familien og deres hverdag.

Sundhedsplejen har siden 1937 været en del af det danske sundhedsvæsen. I Thisted Kommune er 17 medarbejdere med til at sikre en sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats.

Vi er et tilbud til alle og kommer i familien og barnets hverdagsliv; i hjemmet, ved konsultation, på møder og i skolen.

I en bred pallette af fagligheder indgår vi i tværgående samarbejder om barnets sundhed, trivsel og udvikling.

Vi bidrager til det gode liv. For familien. For opvæksten. For barnets. For dig.

En sundhedsplejerske er uddannet sygeplejerske og har erfaring fra flere års ansættelse inden for sundhedsvæsenet og har især erfaring med børn og familier.

Sundhedsplejersken har derudover en videreuddannelse specielt med henblik på at støtte og vejlede familier fra graviditet til ca. 16 år.

Sundhedsplejersken arbejder distriktsopdelt med udgangspunkt i skoledistriktet. Sundhedsplejersken varetager opgaver med spæd- og småbørnsområdet, skolebarnet og konsulentfunktion på dagtilbudsområdet og skoler.

Sundhedsplejersken har tavshedspligt, underretningsligt og journalpligt.

Med henblik på tidligt og bedst muligt at kunne hjælpe børn, unge og familier med særlige problemer og helst forebygge at disse problemer udvikler sig, samarbejder sundhedsplejersken med andre faggrupper. Der er nedsat tværfaglige teams (kompetenceteams) på spæd- og småbørnsområdet, i alle daginstitutioner og på samtlige skoler i Thisted Kommune.

  • Kompetenceteams i daginstitutionerne
  • Kompetenceteams på skolerne efter behov
  • Sagsteamsmøder
  • Mange tværfaglige sammenhænge både kommunalt og regionalt
  • Af tætte samarbejdspartnere kan fx nævnes: jordemødre, obstetrisk og pædiatrisk personale på regionens sygehuse, praktiserende læger, dagpleje, daginstitutioner, skoler, kommunale sagsbehandlere og behandlere fra kommunens Familie-rådgivning og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

I denne video kan du hører om Sundhedsplejen i Danmark: Link til videoen

Sundhedsplejen tilrettelægger sit arbejde ud fra Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge.

Formålet er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Læs om Thisted Kommunes registrering og behandling af personoplysninger via dette link: Databeskyttelse

Senest opdateret 11-06-2024

Kontaktinfo

Sundhedsplejen
Ringvej 34
7700 Thisted

Telefontid sundhedsplejerske: hverdage mellem kl. 8:00 - 9:00 på tlf. 99 17 20 31 tast 2

Telefontid sekretær: hverdage mellem kl. 8:00 - 11:00 på tlf. 99 17 20 31 tast 1

Sundhedsplejens afdelingsleder Charlotte Kanstrup Brogaard træffes på mobil 24 67 36 47

Sundhedsplejens tilbud

Venter I barn?

Læs om Sundhedsplejens tilbud til gravide

Spæd- og småbørn

Læs om Sundhedsplejens tilbud til spæd- og småbørnsfamilier

Skolebarn

Læs om Sundhedsplejens tilbud til skolebarnet

Kontakt Sundhedsplejen

Ring eller skriv til Sundhedsplejen. Her kan du også finde hvilken sundhedsplejerske der er tilknyttet jeres område