Åben anonym rådgivning

Børne- og Familierådgivningen tilbyder åben og anonym rådgivning til alle familier, børn og unge i Thisted Kommune.

Rådgivningen er et gratis tilbud målrettet familier med børn og unge under 18 år.

Rådgivningen kan både ydes af Myndighedsrådgiverne i afdelingens Modtagelse eller af de konsulterende socialrådgivere der fast kommer ude på kommunens skoler og daginstitutioner

Kontaktoplysninger:

  • Børne- og Familierådgivningens Modtagelse. Telefon 9917 2473.
  • Konsulterende socialrådgivere på Skoler og Dagtilbud. Kontakt Jeres lokale skole/dagtilbud og få oplysninger på den konsulterende socialrådgiver I har tilknyttet.

Formålet med rådgivningen er at forebygge sociale problemer og at hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder. På længere sigt er formålet at sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp.

Kontaktoplysninger

Børne- og Familieforvaltningen
Børne- og Familierådgivningen
Tlf.:99172473