Sundhedsplejens tilbud til skolebarnet

Skolesundhedspleje er et gratis tilbud til alle børn fra skolestart til og med 9. klasse

Sundhedsplejersken tilbyder råd og vejledning til skolebørn og deres familier ved samtaler, undersøgelser, undervisning og telefonrådgivning.

Sundhedsplejens opgaver er at fremme skolebarnets sundhed ved blandt andet:

  • at støtte barnet i at træffe sunde valg
  • at rådgive forældre og børn om sundhed og sygdom
  • at være opmærksom på vilkår og sammenhænge, der har betydning for barnets dagligdag i familien, i skolen og i fritiden
  • at opdage manglende trivsel hos barnet og tale med forældrene herom
  • at samarbejde tværfagligt og om nødvendigt henvise til andre instanser

Sundhedsplejersken har tavshedspligt i forhold til de fortrolige oplysninger, der fremkommer om det enkelte barn. Hvis barnets udviser tegn på mistrivsel, så vil sundhedsplejersken inddrage forældre og andre relevante fagpersoner. 

Sundhedsplejersken deltager desuden i det tværfaglige samarbejde i Thisted Kommune.

Senest opdateret 21-02-2024

Kontaktinfo

Sundhedsplejen
Ringvej 34
7700 Thisted

Telefontid sundhedsplejerske: hverdage mellem kl. 8:00-9:00 på tlf. 99 17 20 31 - tast 2

Telefontid sekretær: hverdage mellem kl. 8:00-11:00 på tlf. 99 17 20 31 - tast 1

Afdelingsleder Charlotte Kanstrup Brogaard træffes på mobil 24 67 36 47

Alle skoler i Thisted Kommune har tilknyttet en sundhedsplejerske

Skole: Sundhedsplejerske:  Sundhedsplejerske mobil:
Bedsted Skole Annette M 51 30 93 57
Boddum-Ydby Friskole og Børnehus Annette M 51 30 93 57
Campus 10 Mette C 51 30 93 06
Hannæs-Østerild Skole  Mette M 51 30 92 76
Hanstholm Friskole Lene 21 61 77 19
Hanstholm Skole Lene 21 61 77 19
Hundborg Friskole Anette B 21 61 77 17
Hurup Skole Jane 20 88 13 93
Klitmøller Friskole og Børnehus Lene 21 61 77 19
Koldby Skole Annette M 51 30 93 57
Lerpytter Friskole og Børnehave Mette C 51 30 93 06
Nors Skole Kristine 51 30 93 23
Rolighedsskolen Ulla 51 30 92 57
Sennels Skole Trine 30 70 98 64
Sjørring Skole Anette B 21 61 77 17
Snedsted Skole Maria 51 30 92 49
Sydthy Friskole Annette M 51 30 93 57
Sønderhå-Hørsted Friskole og Børnehave Maria 51 30 92 49
Thisted Friskole Mette C 51 30 93 06
Thorsted Friskole Ulla  51 30 92 57
Thy Privatskole Kristine 51 30 93 23
Tilsted Skole Sabine 30 59 73 81
Tingstrup Skole Mette C 51 30 93 06
Vejlernes Naturfriskole Mette M 51 30 92 76
Vestervig Skole Sabine 30 59 73 81
Østre Skole Trine 30 70 98 64

Sundhedsplejens skoletilbud

Her kan du se Sundhedsplejens generelle tilbud på de enkelte klassetrin. Specialklasseeleverne følger det samme tilbud som øvrige elever.

Udover standardtilbuddet kan der tilbydes behovsundersøgelse eller behovssamtaler til barnet og/eller familien.

Kontakt sundhedsplejersken hvis du har behov for råd og vejledning. Se kontaktmulighederne her.

I løbet af 0. klasse inviteres du sammen med dit barn til en indskolingsundersøgelse hos sundhedsplejersken på skolen.

Indskolingsundersøgelsen indeholder en sundhedsorienterende samtale, en højde- og vægtmåling, en syns-og høreprøve samt en motorisk screening.

Undersøgelsen har til hensigt at forebygge og opspore sygdom samt understøtte sund udvikling og trivsel.

I 1. klasse foretages højde/vægt screening for at følge barnets vækst

I 4. klasse foretages synsprøve samt højde/vægt screening for at følge barnets vækst

Alle elever på 8. klassetrin tilbydes en individuel udskolingsundersøgelse hos sundhedsplejersken på skolen.

Udskolingsundersøgelsen indeholder en sundhedsorienterende samtale, en højde- og vægtmåling samt en syns-og høreprøve.

Undersøgelsen har til hensigt at forebygge og opspore sygdom samt understøtte sund udvikling og trivsel.

Samtykke til Sundhedsplejens generelle skoletilbud

Sundhedsplejen indhenter samtykke fra forældremyndighedsindehaver(e) til at barnet må deltage i Sundhedsplejens generelle skoletilbud i hele skoleperioden fra 0-9. klasse. 

Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage ved at kontakte sundhedsplejersken herom.

Sundhedsvejen.dk kan du kommunikere direkte med din sundhedsplejerske og få adgang til dit barns journal.

Unge over 15 år har egen adgang til journalen.

For at logge på Sundhedsvejen.dk skal du være oprettet og anvende MitID. Kontakt din sundhedsplejerske hvis du ikke er oprettet.  

VIGTIGT! Henvendelse vedrørende akut sygdom kan ikke finde sted via Sundhedsvejen.dk

Venter I barn?

Læs her om Sundhedsplejens tilbud til gravide

Spæd- og småbørn

Læs her om Sundhedsplejens tilbud til spæd- og småbørnsfamilier

Kontakt

Ring eller skriv til Sundhedsplejen