Energizone Midtthy

Den røde markering viser det område, der egner sig som energizone Midtthy.

Thisted Kommune arbejder med energizoner for at koncentrere større energianlæg strategisk i forhold til eksisterende erhverv og infrastruktur og under hensyn til landskab og naturområder. Kommunalbestyrelsen har i april 2024 valgt at starte arbejdet med en energizone i tilknytning til Elsted udenfor Snedsted.

Energizone Midtthy ligger syd for Snedsted. Energizonen dækker et område på ca. 225 ha. Den nordligste ende af energizonen grænser op til byzone.

Den røde markering viser det område, der egner sig som energizone Midtthy.

Energizonen ligger centralt i et intensivt landbrugsområde. En del af energizonen er allerede udlagt til biogasanlæg og et konkret biogasanlæg ved Elsted er i planlægningsfasen. Der er desuden gode muligheder for tilslutning til eksisterende elnet, gasnet og fjernvarmeforsyning. Energizonen er særligt egnet til biogas og følgeindustri samt andet landbrugsrelateret erhverv, Power-to-X, samt vindmøller og solceller.

De største opmærksomhedspunkter er beskyttede diger og fredede fortidsminder samt udpegning af potentielle økologiske forbindelser, som der bør tages højde for og integreres i planlægning for energianlæg.

Find et detaljeret kort her

Forstå energizoner på 2 min.

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy