Energizone Hanstholm

Den røde markering viser energizone Hanstholm.

Thisted Kommune arbejder med energizoner for at koncentrere større energianlæg strategisk i forhold til eksisterende erhverv og infrastruktur og under hensyn til landskab og naturområder. Kommunalbestyrelsen har i april 2024 valgt at starte arbejdet med en energizone i tilknytning til Hanstholm og Hanstholm Havn.

Energizone Hanstholm ligger sydøst for Hanstholm og støder op til Ræhr.

Den røde markering viser energizone Hanstholm.

Energizonen dækker et område på ca. 210 ha. Tilknytning til erhvervsområdet mellem Hamborg og Nytorp, gode infrastrukturtilslutning, nærhed til varmeværket samt Hanstholm Havn gør området egnet som energizone.

Fokus her ligger på tungere havne- og havrelateret erhverv, logistik og erhverv og energianlæg med større vandbehov, som f.eks. Power-to-X m.m. I dag ligger der logistikvirksomheder, genbrugsplads, radarstationen og vindmøller – området har derfor allerede en teknisk eller erhvervsmæssig karakter. Området er ikke umiddelbart synligt fra Hanstholm by. De største opmærksomhedspunkter for planlægning i energizonen er hensyn til landskabet og en visuel afskærmning til Ræhr, i tilfældet, at der planlægges i den sydlige del af energizonen.

Find et detaljeret kort her

Forstå energizoner på 2 min.

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy