Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF)

Thisted Kommune giver dig en samlet indgang til udvikling i lokalområderne. Kommunalbestyrelsen lægger i sin Vision 2022 desuden op til, at lokal udvikling sker i samspil mellem kommune og lokalsamfund.


Én lokal indgang

I Thisted Kommune er der én indgang til at udvikle lokale projekter. Det er et fælles ansvar for Kommunalbestyrelsen og de lokale aktører at udvikle lokalt. Derfor skal de ting, der sættes i gang, primært udspringe lokalt og være baseret på et lokalt engagement.

Lokalområdernes Udviklingsforum

Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF) fungerer som et forum, der repræsenterer et bredt udsnit af kommunens lokalområder.

Hvad er LUF?

Formålet med LUF er at understøtte Thisted Kommunes administration og politikerne i at skabe rammerne for lokal udvikling og sætte fokus på, hvilken type projekter og tiltag der bør prioriteres i en given periode.

Medlemmer valgt lokalt

  • LUF består af 11 medlemmer.
  • For at stille op til LUF er det er et krav, at man er tilknyttet en borgerforening eller lignende udviklingsgruppe. Det vil sige, at medlemmerne skal repræsentere en gruppe.
  • Man sidder i LUF for en toårig periode, hvorefter der er valg til LUF igen. Det er muligt at genopstille.

Opgaver

Opgaverne i LUF er at deltage i prioriteringen af de midler, der er afsat til lokal udvikling.

Herudover at indstille og prioritere projekter til politisk godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Ansøgning om midler til Lokal udvikling

Det overordnede formål for puljen under Lokalområdernes Udviklingsforum er at understøtte byernes udvikling og medvirke til, at Thisted Kommunes byer er attraktive bosætningsbyer.

Puljen på 500.000 kr. i 2024 er fordelt på to ansøgningsrunder, forår og efterår. 

Thisted Kommune har en intention om, at den grønne omstilling skal komme borgerne til gavn, derfor vil op til 50 % af LUF-midlerne i 2024 blive prioriteret til VE-foreninger.  

Hvem kan søge puljen?

For denne pulje gælder, at kun foreninger, der beskæftiger sig med lokal udvikling, kan søge om midler. Det vil sige at privatpersoner, virksomheder, samt kommunale institutioner ikke kan få støtte. Alle byer i Thy kan søge om støtte fra denne pulje.

Der kan dog kun tildeles støtte til ét projekt pr. landsby pr. år. Hvis en landsby indgår i et samarbejdsprojekt med andre landsbyer, kan landsbyen godt tildeles støtte til mere end et projekt pr. år. det skal være projekter med forskelligt indhold. 

Du kan læse mere om, hvordan du søger og hvilke tidsfrister der er i Vejledning til ansøgning Du kan også hente ansøgningsskemaet i den orange kasse med selvbetjening.


Hvad kan der søges til?

Projekter der kan medvirkelig til at:

  • skabe og udvikle tiltag i byerne. 
  • styrkes de lokale netværk. 
  • byerne udvikler sig ud fra deres særegne kvaliteter.
  • opstart af VE-foreninger. 

 

Teknik og Erhverv

Kontaktinfo

Teknik og Erhverv

Kirkevej 9

7760 Hurup

Telefon: 99 17 21 41 

lokal@thisted.dk

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god idé?

Puljen er nu åben for ansøgninger. Frist for indsendelse er den 1. juni 2024.

Opret og indsend ansøgning:

Ansøg her