Lokalrådet

Medlemmer

Lokalrådet består af repræsentanter fra henholdsvis det lokale politi og kommunen.

Opgaver

Lokalrådets formål er at sikre rammerne for et fremtidsorienteret samarbejde mellem kommunen og politiet. Samarbejdet skal være med til at forebygge og bekæmpe kriminalitet og derved medvirke til at skabe tryghed og sikkerhed for borgerne i lokalsamfundet.

Lokalrådet skal skabe sammenhæng mellem Kredsrådets strategiske beslutninger og mål for kriminalpræventive indsatser og det udførende niveau i kommunen.

Lokalrådet forholder sig til kriminalitetsudviklingen og til forebyggende og tryghedsskabende aktiviteter, der er relevante i forhold til problemstillinger i kommunen.

Lokalrådet fastsætter rammerne for og prioriteringer af samarbejdet mellem kommunen og politiet.

Lokalrådet drøfter herunder hvordan samarbejdet kan inddrages i de nedennævnte fokus- og indsatsområder.

Lokalrådet mødes mindst 4 gange årligt eller efter behov. Relevante ressourcepersoner inddrages og deltager efter behov i forhold til belysningen af et givet sagsområde. I øvrigt henvises til normal-forretningsordenen som beskriver lokalrådets virke.

Senest opdateret 30-03-2023