MitID og Digital post

Hjælp til dig

MitID

Find informationer om MitID her.

Oversigt

Digital post

Her kan du læse om Digital Post-løsningen og dens forskellige funktioner.

Kan du ikke modtage post digitalt?

Fritagelse

Læs om dine muligheder for at blive fritaget fra digital post og modtage almindelig papirpost.

Adgang

Digital fuldmagt

Læs om, hvordan du kan give fuldmagt til, at en pårørende kan handle på dine vegne i en række selvbetjeninger.

Adgang

Få læseadgang

Find informationer om, hvordan andre kan få læseadgang til din Digital Post.

Nyheder