Kørselsordning for ældre og handicappede

Flexhandicap er et tilbud om kollektiv trafik til dig med et fysisk handicap eller et synshandicap, hvor du kan blive kørt med taxa eller handicapvenlige liftbusser fra din gadedør til adresser i region Nordjylland og region Midtjylland.

Flexhandicap omfatter kørsel til fritidsaktiviteter, familiebesøg, indkøb, kulturelle arrangementer, lægebesøg mv. Dog med begrænsninger ved jul og nytår. 

For at blive medlem af Flexhandicap, skal du ansøge Thisted kommune om at blive optaget i kørselsordningen. 

Læs mere om flexhandicap

 
Flexhandicap er for personer med et fysisk handicap, blinde og svagtseende. Det er Thisted Kommune, der afgør, om du kan benytte handicapkørsel.

Med handicapkørsel bliver du kørt fra adresse til adresse, og du må benytte handicapkørsel, uanset hvad du skal. Flexhandicap er en samkørselsordning, så du kan blive kørt sammen med andre, og I kører muligvis en omvej for at hente eller aflevere nogle af dem.

Flexhandicap omfatter kørsel til fritidsaktiviteter, familiebesøg, indkøb, kulturelle arrangementer mv. og kan benyttes alle ugens dage, hele døgnet.
 
 

Kriterierne for at blive optaget i Flexhandicap er:

  • Du skal være meget bevægelseshæmmet, blind eller stærkt svagtseende.
  • Du skal af kommunen være bevilliget / berettiget et hjælpemiddel
  • Du skal bo i Thisted Kommune.
  • Du er fyldt 18 år
  • Dit handicap skal være varigt (længere end 12 måneder).

Alle ovenstående punkter skal være mødt for at du kan blive visiteret (godkendt) til Flexhandicap.

Ved "svært bevægelseshæmmet" forstås kørestolsbrugere og personer med behov for ganghjælpemidler som krykkestokke, ganghjælpemidler og lignende.

Svært bevægelseshæmmede, der har behov for, men f.eks. pga. et synshandicap ikke anvender et ganghjælpemiddel, er omfattet af ordningen.

Synshandicap er en bred betegnelse, som for denne ordning dækker over blinde og stærkt svagtseende borgere.

Målgruppen er personer med en synsstyrke på 10 pct. eller mindre samt personer med komplikation, fx synsfeltsindskrænkning - der gør, at man ser mindre end 10 pct.

Som dokumentation for synshandicap kan der kræves lægelig dokumentation eller fremvisning af kopi af Dansk Blindesamfunds rejse- og ledsagerkort.

Førerhundebrugere kan medtage førerhunde under transporten uden ekstra betaling.

Se visitationsstandard for Flexhandicap i Thisted Kommune for yderlige information.

Når du har modtaget din bevilling, kan du oprette dig som kunde og bestille handicapkørsel via selvbetjening på nt.flextrafik.dk  - Log ind på mitNT, eller i appen Flextrafik. Du får 10% rabat på turen, når du bestiller via selvbetjening. 

Du kan også bestille ved at ringe til NT på telefon 98 10 15 55. Der er åbent alle dage kl. 8-18. undt. d. 24. december hvor telefonen er lukket for bestilling. 

Handicapkørsel, der krydser regionsgrænsen, kan ikke bestilles via selvbetjening.

Afbestilling foregår samme sted, som turen er bestilt. Altså enten på tlf. 9810 1555 eller via selvbetjening. 

Du kan ansøge digitalt om optagelse i flexhandicap med dit MitID.

Hvis du er digitalt fritaget, kan du printe ansøgningsskemaet og sende eller aflevere til borgerservice, Asylgade 30, 7700 Thisted.

Du skal forvente at det kan tage op til fire uger at behandle din ansøgning.

Borgerservice

Bestil tid

Borgerservice

Kontaktinfo

Borgerservice

Asylgade 30

7700 Thisted

Tlf. 99 17 18 63

Send sikker post

Bestil tid i borgerservice

Åbningstider:

I ugerne 29 - 31
Telefontider kl. 8.00 - 12.00
Ekspedition kl. 10.00 - 12.00

Mandag - onsdag
10.00 - 14:30

Torsdag
10.00 - 17:00

Fredag 
10.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag - onsdag
08.00 - 15.00 

Torsdag
08.00 - 17.00

Fredag 
08.00 - 13.00