Bliv aflastnings- eller plejefamilie

Her kan du læse mere om hvordan du kan blive godkendt som aflastnings- eller plejefamilie.

Bliv aflastnings- eller plejefamilie

Har I lyst til at hjælpe et barn eller flere børn, der af forskellige årsager ikke kan bo hos deres egen familie? Kan I tilbyde et barn en tryg opvækst i et omsorgsmiljø, der sikre nære og stabile voksenrelationer? Så kan opgaven som aflastnings- eller plejefamilie måske være noget for Jer!

I Thisted Kommune har vi brug for familier, der vil række hånden ud til et barn eller ung. Inden I beslutter, om I vil søge godkendelse, er det vigtigt, at I overvejer beslutningen grundigt.

Aflastningsfamilie

Der kan være mange forskellige grunde til, at et barn har gavn og glæde af en aflastningsfamilie, det kan skyldes problemer i enten barnets eller forældrenes liv.

  • Ordningen kan være en forebyggende foranstaltning, for, at give barnet og forældrene en hjælpende hånd. Aflastning kan ligeledes være en forebyggende foranstaltning, hvis sigte er at undgå døgnanbringelse af barnet.
  • Ordningen kan også være som en aflastningsordning for et barn, som er i døgnpleje. Her vil det typisk være en weekend.
  • Aflastningsfamilier kan også være for børn med særlige behov, for eksempel et handicap. Familier med børn med handicap har ofte en krævende hverdag, og for dem er det nødvendigt at få et pusterum, så forældrene kan få lidt tid sammen alene eller sammen med barnets søskende.
  • Som aflastningsfamilie vil et barn bo hos jer typisk en eller to weekender om måneden, men der kan også ofte være tale om ophold på hverdage og/eller i ferier.

Plejefamilie

Arbejdet som plejefamilie kan være givende, men det er også stort, krævende og fyldt med udfordringer. I står til rådighed 24 timer i døgnet. Nogle plejefamilier og plejebørn får en relation for livet.

Det er en opgave, der uundgåeligt bliver fælles for hele jeres familie, så eventuelle egne børn bliver også en del af opgaven.

Jeres netværk i form af naboer, venner og familie inddrages ligeledes uundgåeligt, da de er en del af jeres familie.

Hvordan bliver I godkendt?

Hvis I ønsker at blive plejefamilie for et barn, er det Socialtilsyn Nord, der kan godkende Jer. I skal derfor kontakte:

Socialtilsyn Nord
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Tlf. 7233 6930

www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Kontaktoplysninger

Børne- og Familieforvaltningen
Børne- og Familierådgivningen